Ma Thị Hồng Minh                Chức vụ  : CTCĐ

 

 

Nguyễn Thị Thơm                   Chức vụ :  Phó CT

 

 

Hà Ánh Nguyệt                         Chức vụ: Ủy viên